Home » Author Archives: Triet Bui

Author Archives: Triet Bui

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN – GẤP!

Tuyển Dụng

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Sứ mệnh của CHD là nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương ở những vùng khó khăn và ... Read More »

Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng trở thành thành viên của Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam

NCDsVN_logo

Ngày 19/03/2019, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) chính thức trở thành thành viên của Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN). Đây là mạng lưới tập hợp nhiều tổ chức xã hội dân sự với mục tiêu đẩy lùi các bệnh không lây nhiễm liên quan đến phòng chống ... Read More »

BÁO CÁO NĂM 2018

REPORT LOGO (1)

Tính đến cuối năm 2018 thông qua các dự án của mình, CHD đã hỗ trợ cho 6,243 người dân bao gồm người dân tộc thiểu số. CHD góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân ở những vùng khó khăn và nghèo ở Việt Nam như phòng chống HIV; phòng chống sốt rét ... Read More »

HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN 2019

logo

Ngày 02/03/2019, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (Trung tâm CHD) đã tổ chức cuộc họp thường niên nhằm thông báo tới các thành viên Hội đồng Trung tâm về kết quả đạt được trong năm 2018 và định hướng trong giai đoạn 2019 – 2020. Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát ... Read More »

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP – GẤP!

Tuyển Dụng

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Sứ mệnh của CHD là nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương ở những vùng khó khăn và ... Read More »

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

logo

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (Trung tâm CHD) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm các trang thiết bị điện tử sau: 200 đĩa DVD trắng, 01 máy tính xách tay, 32 máy chiếu xách tay, 25 loa bluetooth chống thấm nước và 25 máy tính bảng để cung cấp ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes