Home » Dự án đang thực hiện » Truyền thông cho công nhân về HIV

Truyền thông cho công nhân về HIV

Chiều 26-12, tại TP Hà Nội, Công ty Liên danh Hyundai E&C – Ghella với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (Trung tâm CHD) đã tổ chức sự kiện truyền thông định kỳ về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs) nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hướng tới hành vi cho cán bộ, công nhân (CN).

Chương trình được tổ chức định kỳ 2 tháng/lần. Suốt 2 năm qua luôn nhận được sự ủng hộ của công ty và sự tham gia tích cực của CN, cán bộ bởi tính thiết thực, hữu ích mà nó mang lại.

Tại chương trình, CN và lãnh đạo công ty cùng thảo luận, nâng cao kiến thức, thái độ và hướng dẫn thực hành đúng liên quan đến HIV/AIDS, STIs. Gần 30 năm kể từ trường hợp đầu tiên mắc HIV được ghi nhận ở Việt Nam, HIV và AIDS không còn là khái niệm mới nhưng kiến thức và thái độ cũng như thực hành của cộng đồng về HIV vẫn đang là một rào cản trong việc hỗ trợ người có HIV hòa nhập cộng đồng cũng như tham gia phòng tránh, điều trị đặc biệt trong giai đoạn cửa sổ.

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes