Home » ẤN PHẨM » Báo cáo thường niên » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊM NĂM 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊM NĂM 2022

Thay mặt cho Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng, chúng tôi trân trọng gửi đến quý đồng nghiệp và bạn đọc ấn phẩm Báo cáo thường niên năm 2022.

Năm 2022 là một năm bùng nổ của CHD với 7 dự án triển khai trên 9 tỉnh thành phốvà 413.686 Người hưởng lợi. Chúng tôi đã tiếp tục hoàn thiện và phát triển để đóng góp nhiều hơn trong công tác cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm người sống ở vùng sâu, vùng xa, nhóm có nguy cơ với các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm ở các thành phố lớn.

CHD mong muốn đóng góp vào thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam qua việc cung cấp các dịch vụ  xã hội có chất lượng, công bằng, bao trùm và toàn diện để đảm bảo sức khỏe, giáo dục, thoát nghèo và trao quyền và hỗ trợ phát huy đầy đủ tiềm năng. Thêm vào đó, chúng tôi luôn nỗ lực tăng cường quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tôn trọng và bảo vệ quyền con người và tự do khỏi phân biệt đối xử, và hướng tới một xã hội công bằng hơn và toàn diện hơn.

Mời quý đồng nghiệp và độc giả đón đọc tại đây.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes