Home » Dự án đang thực hiện

Dự án đang thực hiện

TĂNG CƯỜNG THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

No smoking

Dự án này nhằm giải quyết khoảng trống đang hiện hữu giữa Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và một số nội dung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến xử phạt vi phạm liên quan đến thuốc lá bằng việc tăng cường sự tham gia của các nhóm thực thi tại các địa điểm ... Read More »

PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT CHO DÂN DI BIẾN ĐỘNG KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAM PU CHIA

logo

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) cùng với Tổ chức Health Poverty Action (HPA) sẽ thực hiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Cam pu chia cho giai đoạn 2018 – 2020″  nằm trong hợp phần khu vực của dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn ... Read More »

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

logo

Thời gian              : Từ tháng 01 năm 2016  đến tháng 5 năm 2019 (gia hạn). Địa điểm              : Tỉnh Phú Yên, Đắk Nông, Bình Phước và Gia Lai. Đối tác                  : Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (NIMPE), Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Phú Yên, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes