Home » Tư vấn chuẩn bị thực hiện

Tư vấn chuẩn bị thực hiện

TƯ VẤN/HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hướng tới là một tổ chức kỹ thuật phát triển dẫn đầu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng và phát triển cộng đồng ở Việt Nam và trong khu vực, CHD cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ở các lĩnh vực chính sau: Tuyên truyền vận động Y tế công cộng Bảo trợ xã hội Phát triển cộng đồng Truyền ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes