Home » ẤN PHẨM

ẤN PHẨM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Anh bia

Thay mặt cho Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng, chúng tôi trân trọng gửi đến quý đồng nghiệp và bạn đọc ấn phẩm Báo cáo thường niên năm 2020. Năm 2020 là một năm nhiều ý nghĩa của chúng tôi khi đánh dấu 10 năm ngày thành lập. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoàn ... Read More »

Cùng nhìn lại những con số của nửa đầu năm 2020

P1

Trung tâm tư vấn Sức khỏe và phát triển cộng đồng (Trung tâm CHD) hiểu rằng những nỗ lực của chúng tôi dành cho cộng đồng là bước đệm quan trọng, hỗ trợ cộng đồng trong việc tạo môi trường điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực nhằm tự cải thiện sức khỏe và duy trì thói quen ... Read More »

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo thường niên 2019

Bản đầy đủ: Báo cáo thường niên 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  Thay mặt Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD), tôi trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngừng và sự hợp tác chặt chẽ của các bạn đồng nghiệp với CHD. Trong năm 2019, chúng ta đã có nhiều ... Read More »

Bến xe “Nói không với thuốc lá” | VTV24

IMG_20190913_094301

Sau 1 năm triển khai thí điểm mô hình môi trường không khói thuốc tại 2 bến xe, một số kết quả bước đầu được ghi nhận, song vẫn tồn tại những khó khăn liên quan đến xử phạt, đặc biệt với hành khách. Điều này vừa đặt ra thách thức và cơ hội nếu như thành công mô hình ... Read More »

BỘ CÂU HỎI trong truyền thông phòng chống sốt rét

Bộ câu hỏi

Trong quá trình truyền thông cá nhân dưới cộng đồng, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng hỗ trợ xây dựng bộ câu hỏi về kiến thức và thực hành nhằm giúp nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm đánh giá lại nội dung truyền thông và mức độ nắm bắt thông tin của đối tượng ... Read More »

SÁCH: Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét

Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống rốt rét

Cuốn sách “Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét” dưới đây được thiết kế trong khuôn khổ của dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020” nhằm hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm sốt rét ... Read More »

THẺ HÀNH ĐỘNG trong “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″

HPA - Bộ thẻ hành động

Chúng tôi xin giới thiệu ấn phẩm Bộ thẻ hành động được sử dụng trong truyền thông nằm trong dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″.  Ngoài ra nhân viên y tế và cán bộ điểm sốt rét sẽ được phát thêm bảng kiểm khi thực ... Read More »

BÁO CÁO NĂM 2018

REPORT LOGO (1)

Tính đến cuối năm 2018 thông qua các dự án của mình, CHD đã hỗ trợ cho 6,243 người dân bao gồm người dân tộc thiểu số. CHD góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân ở những vùng khó khăn và nghèo ở Việt Nam như phòng chống HIV; phòng chống sốt rét ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes