Home » ẤN PHẨM » Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Anh bia

Thay mặt cho Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng, chúng tôi trân trọng gửi đến quý đồng nghiệp và bạn đọc ấn phẩm Báo cáo thường niên năm 2020. Năm 2020 là một năm nhiều ý nghĩa của chúng tôi khi đánh dấu 10 năm ngày thành lập. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoàn ... Read More »

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo thường niên 2019

Bản đầy đủ: Báo cáo thường niên 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  Thay mặt Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD), tôi trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngừng và sự hợp tác chặt chẽ của các bạn đồng nghiệp với CHD. Trong năm 2019, chúng ta đã có nhiều ... Read More »

BÁO CÁO NĂM 2018

REPORT LOGO (1)

Tính đến cuối năm 2018 thông qua các dự án của mình, CHD đã hỗ trợ cho 6,243 người dân bao gồm người dân tộc thiểu số. CHD góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân ở những vùng khó khăn và nghèo ở Việt Nam như phòng chống HIV; phòng chống sốt rét ... Read More »

Báo cáo năm 2017

REPORT LOGO (1)

Tính đến hết năm 2017 thông qua các dự án của mình, CHD đã hỗ trợ cho 5649 người dân bao gồm người dân tộc thiểu số. CHD cũng góp phần vào giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam như phòng chống HIV/AIDS; phòng chống sốt rét; chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống các tật ... Read More »

BÁO CÁO NĂM 2016

REPORT LOGO (1)

Năm 2016 thông qua các dự án của mình, CHD đã hỗ trợ cho 1173 người dân bao gồm người dân tộc thiểu số. CHD cũng góp phần vào giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam như phòng chống HIV/AIDS; phòng chống sốt rét và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thay mặt đội ngũ CHD tôi ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes