Home » TÌNH NGUYỆN

TÌNH NGUYỆN

Hỗ trợ nhân đạo tuyển bệnh nhân mổ đục thủy tinh thể miễn phí tại tỉnh Nam Định đợt 1 và 2

Bao_Gia_dinhXaHoi_Trang7_so98_ngay15 8 2012_

Chúng tôi tiếp nhận tình nguyện viên cho các hoạt động nhân đạo và các dự án phát triển cộng đồng. Nếu anh/chị quan tâm tới tình nguyện viên với CHD Việt Nam, xin hãy gửi đơn xin và sơ yếu lý lịch tới địa chỉ chd@chd.vn chúng tôi sẽ liên lạc với các anh/chị khi có công việc phù ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes