Home » Tư vấn đang thực hiện

Tư vấn đang thực hiện

TRUYỀN THÔNG ĐỊNH KÌ : Về HIV/AIDS, STIs dành cho công nhân lần thứ 18

z2459536270618_448b3b6ed172d0b9b3d4b870c0b9dca8

Ngày 27/04/2021, Trung tâm CHD và Ban quản lý, Ban an toàn thuộc Liên danh Hyundai E&C – Ghella S.p.A đã phối hợp tổ chức thành công buổi truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho các cán bộ công nhân gói thầu CP03 thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Buổi truyền ... Read More »

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ : Về kiến thức phòng chống HIV, AIDS, STIs của cán bộ công nhân gói thầu CP07

21a056f7d8e228bc71f3

Ngày 15/1/2021, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng phối hợp với Công ty cổ phần COLAS RAIL – CP07 tổ chức hoạt động đánh giá cuối kì nằm trong gói truyền thông  “Nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho cán bộ, công nhân viên” năm 2020. ... Read More »

TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP : Về “Nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục” gói thầu CP07

IMG_3699

Ngày 8/1/2021, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng phối hợp với Công ty cổ phần COLAS RAIL – CP07 tổ chức buổi truyền thông lớn “Nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho cán bộ, công nhân viên” thi công gói thầu. 45 công nhân, cán bộ ... Read More »

TRUYỀN THÔNG ĐỊNH KÌ : Về HIV/AIDS, STIs dành cho công nhân lần thứ 15

372612a2ec8812d64b99

Chiều ngày 19/10/2020, Trung tâm CHD và Ban quản lý, Ban an toàn thuộc Liên danh Hyundai E&C – Ghella S.p.A đã phối hợp tổ chức thành công buổi truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho các cán bộ công nhân gói thầu CP03 thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Hoạt ... Read More »

TRUYỀN THÔNG ĐỊNH KÌ : Về HIV/ AIDS và STIs dành cho công nhân lần thứ 14

9541f5d8dca423fa7ab5

Chiều ngày 27/8, Trung tâm CHD và Ban quản lý, Ban an toàn thuộc Liên danh Hyundai E&C – Ghella S.p.A đã phối hợp tổ chức thành công buổi truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho các cán bộ công nhân gói thầu CP03 thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Từ ... Read More »

SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG : Về “Nâng cao nhận thức về phòng chống HIV và AIDS cho người dân xung quanh”

DSC01049

Chiều ngày 04/07/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (Trung tâm CHD) đã kết hợp với Phòng Sức khỏe An toàn và Môi trường của Công ty Cổ phần Colas Rail thực hiện buổi truyền thông nâng cao nhận ... Read More »

SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG : Về “Nâng cao nhận thức về phòng chống HIV và AIDS cho cán bộ và công nhân thực hiện gói thầu số 08″

DSC00323

Ngày 17/06/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (Trung tâm CHD) đã kết hợp với Phòng Sức khỏe An toàn và Môi trường của Công ty Cổ phần Colas Rail thực hiện buổi truyền thông nâng cao nhận thức ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes