Home » Tư vấn đang thực hiện

Tư vấn đang thực hiện

KHỞI ĐẦU SỰ HỢP TÁC GIỮA LIÊN DOANH HYUNDAI E&C – GHELLA VÀ CHD

DSC01721

Ngày 18/06/2018, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) và Công ty Liên Danh Hyundai E&C-Ghella đã chính thức ký hợp đồng thực hiện “Kế hoạch truyền thông về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV và AIDS” cho cán bộ và công nhân các nhà thầu phụ thực hiện gói thầu số ... Read More »

TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CHO CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN CỦA POSCO

Anh 05-min

Thời gian:  Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 01 năm 2019 Địa Điểm: 8 Nhà ga đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, Hà Nội Đối tác: POSCO E&C Đơn vị tài trợ: POSCO E&C Mô tả: Chương trình truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ và công nhân dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes