Home » Dự án đang thực hiện » TĂNG CƯỜNG THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

TĂNG CƯỜNG THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

Dự án này nhằm giải quyết khoảng trống đang hiện hữu giữa Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và một số nội dung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến xử phạt vi phạm liên quan đến thuốc lá bằng việc tăng cường sự tham gia của các nhóm thực thi tại các địa điểm giao thông công cộng trong giám sát việc tuân thủ môi trường không khói thuốc và xử lý các vi phạm tại các cơ sở này. Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng và Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân sẽ xây dựng cơ chế xử lý rõ ràng và khả thi cùng với tài liệu hướng dẫn việc thực hiện, đồng thời việc hệ thống và lưu trữ các bài học kinh nghiệm, chứng cứ và quy trình của đề án nhằm vận động và nhân rộng mô hình của dự án. Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và vận động chính sách sẽ được thực hiện ở cấp độ thành phố và quốc gia.

Thời gian: Từ 2018 đến 2020.

Đơn vị tài trợ: Tổ chức sáng kiến Bloomberg thông qua Liên minh Phòng chống Lao và bệnh Phổi quốc tế (The Union).

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes