Home » DỰ ÁN

DỰ ÁN

Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số dưới 6 tuổi

tre-em-vung-cao

 Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các khu vực dân tộc thiểu số Thời gian         : Từ tháng 10 – 11/2011 và 12/2012 – 3/2013 Địa điểm          : Hà Nội, số liệu từ  5 tỉnh miền núi Cơ quan tài trợ:Quỹ Nhi ... Read More »

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng

IMG_0811

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thời gian         : 09/2008 – 11/2009 Địa điểm          : Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình và Ninh Thuận Cơ quan tài trợ: Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Dự án chăm sóc sức khỏe sản cấp tỉnh Mô tả: Quỹ ... Read More »

Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt”

IMG_4413

Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt” Thời gian         : Từ tháng 08 – 11/2011 Địa điểm          : Hà Giang, Quảng Bình và Tiền Giang Cơ quan tài trợ: Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam (FHF) Mô tả: Việc đánh giá nhằm mục đích tìm hiểu kết quả các ... Read More »

Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định

Hoa Sen o Hanoi

Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe  tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định Thời gian         : Từ tháng 04 – 05/2012 Địa điểm          : Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định Cơ quan tài trợ: Quỹ Y tế giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) Mô tả: ... Read More »

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4

banner_02

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4 Thời gian         : Từ tháng 8/2012 – 11/2012 Địa điểm          : Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Đối tác             :Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh ... Read More »

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam

IMG_0812

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam Thời gian         : Từ tháng 08 – 10/2010 và tháng 09 – 12/2011 Địa điểm          : Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Dương, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan tài trợ: Tổ chức Marie Stopes Quốc tế (MSI) tại Việt Nam ... Read More »

Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm

sapa tut 2

Tập huấn  nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm Thời gian       : Năm 2010 Địa điểm        : Hà Nội và Hồ Chí Minh Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế các bệnh viện Tỉnh, Huyện Đối tác           : Sở Y tế Tỉnh Cơ quan tài trợ: Dự án Phòng chống cúm gia cầm Việt Nam (VAHIP) Mô tả: Cán bộ CHD tham ... Read More »

Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn Đồng bằng sông Hồng

Ninh binh 6

Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý dự án tỉnh Ninh Bình ở tất cả các tiểu dự án nhằm thay đổi thói quen vệ sinh và cải thiện sức khoẻ cộng đồng. Thời gian         : Từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2013 Địa điểm          : 32 xã thuộc 6 huyện: Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và ... Read More »

Mô hình cộng đồng an toàn trong công tác phòng chống chấn thương

IMG_4413

Xây dựng hướng dẫn thành lập mô hình cộng đồng an toàn   trong công tác phòng chống chấn thương Thời gian       : Năm2009 Địa điểm        : Ninh Thuận và Kon Tum Đối tượng tập huấn: Người dân trong cộng đồng Đối tác           : Sở Y tế tỉnh Cơ quan tài trợ: UNICEF Mô tả:  Hướng dẫn giới thiệu tiêu chí các mô hình an toàn trong phòng ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes