Home » DỰ ÁN

DỰ ÁN

Câu chuyện xử phạt vi phạm bắt đầu đi vào thực tế

Đội thực thi cùng Cố vấn dự án thảo luận

Nhóm điều phối dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phát và sự tham gia của cộng đồng” xác định việc xử phạt phải đi từng bước. Sau hơn 3 tháng đẩy mạnh truyền thông tại các bến xe buýt Sài Gòn, bến xe ... Read More »

CUỘC HỌP GIỚI THIỆU DỰ ÁN: Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng

congbogiaithuongcuocsongkhongkhoithuocla1

Ngày 8/5/2019, cuộc họp chính thức lần thứ nhất được tổ chức bởi Trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD) phối hợp với Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu dự án: Tăng cường thực thi môi trường ... Read More »

Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số dưới 6 tuổi

tre-em-vung-cao

 Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các khu vực dân tộc thiểu số Thời gian         : Từ tháng 10 – 11/2011 và 12/2012 – 3/2013 Địa điểm          : Hà Nội, số liệu từ  5 tỉnh miền núi Cơ quan tài trợ:Quỹ Nhi ... Read More »

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng

IMG_0811

Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế tại cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thời gian         : 09/2008 – 11/2009 Địa điểm          : Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình và Ninh Thuận Cơ quan tài trợ: Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Dự án chăm sóc sức khỏe sản cấp tỉnh Mô tả: Quỹ ... Read More »

Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt”

IMG_4413

Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt” Thời gian         : Từ tháng 08 – 11/2011 Địa điểm          : Hà Giang, Quảng Bình và Tiền Giang Cơ quan tài trợ: Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam (FHF) Mô tả: Việc đánh giá nhằm mục đích tìm hiểu kết quả các ... Read More »

Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định

Hoa Sen o Hanoi

Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe  tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định Thời gian         : Từ tháng 04 – 05/2012 Địa điểm          : Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định Cơ quan tài trợ: Quỹ Y tế giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) Mô tả: ... Read More »

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4

banner_02

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4 Thời gian         : Từ tháng 8/2012 – 11/2012 Địa điểm          : Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Đối tác             :Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh ... Read More »

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam

IMG_0812

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam Thời gian         : Từ tháng 08 – 10/2010 và tháng 09 – 12/2011 Địa điểm          : Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Dương, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan tài trợ: Tổ chức Marie Stopes Quốc tế (MSI) tại Việt Nam ... Read More »

Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm

sapa tut 2

Tập huấn  nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm Thời gian       : Năm 2010 Địa điểm        : Hà Nội và Hồ Chí Minh Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế các bệnh viện Tỉnh, Huyện Đối tác           : Sở Y tế Tỉnh Cơ quan tài trợ: Dự án Phòng chống cúm gia cầm Việt Nam (VAHIP) Mô tả: Cán bộ CHD tham ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes