Home » DỰ ÁN

DỰ ÁN

SÁNG KIẾN DỰ ÁN: “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm”

z2769485872550_f8efd5027e87125a95e83ceec2edab2a

Trước xu hướng dịch chuyển nền kinh tế xã hội hiện nay, một trong những ngành nghề lao động tự do phổ biến, dễ kiếm, đem lại thu nhập ổn định đang thu hút nhiều người di cư lựa chọn ở Hà Nôi và các thành phố lớn là nghề Lái xe công nghệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) ... Read More »

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN: “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm”

z2769486142243_522bbc5a7eec8910aa8d934ab263b07d

Dự án “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” cũng được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – VUSTA chính thức phê duyệt ... Read More »

Tập huấn nâng cao năng lực cho trợ giảng

hhh

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng đã tiến hành khóa học tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho các trợ giảng thuôc Dự án Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ sốt rét tại Việt Nam. Các khóa học bao gồm : Khóa 01 – 16 học viên ... Read More »

Tập huấn nâng cao năng lực cho CMAT

dd

Vào 08:30h-12:00h từ ngày 26/08/2021 đến 28/08/2021, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng đã thực hiện lớp tập huấn bán trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho các CMAT thuộc Dự án Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ sốt rét tại Việt Nam. Hình ảnh tại buổi tập huấn bán trực tuyến. ... Read More »

Xây dựng môi trường không khói thuốc nơi công cộng

abc

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá của Việt Nam đã ban hành từ năm 2013. Từ đó, nhiều chính sách được thực hiện theo Công ước khung đã ký kết, nhiều hoạt động truyền thông tác hại của thuốc lá được tổ chức đa dạng, nhiều biện pháp đã được thực hiện … Tuy nhiên, người hút thuốc lá ... Read More »

Giới thiệu mô hình phối hợp giám sát thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Ủy ban Xã hội Quốc hội

z2725427246303_6edfa26eb8e3e8aeccaee87976cb060f

Ngày 27/8/2021 Ủy ban Xã hội Quốc hội đã tổ chức họp về việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và kết quả hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020. Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng (CHD) đã tham gia họp trực ... Read More »

SỨC MẠNH CỦA TẬP THỂ

228873828_4271090176280980_3102525556308043202_n

Trong quá trình thực hiện dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng”, chúng tôi đã được chứng kiến, được lắng nghe rất nhiều chia sẻ , nhiều câu chuyện thực tế từ Đội Thực thi – ... Read More »

ANH KHÔNG SAI VỚI TÔI, ANH SAI VỚI QUY ĐỊNH

220695673_4253632818026716_338443823777567607_n

Trong quá trình thực hiện dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng”, chúng tôi đã được chứng kiến, được lắng nghe rất nhiều chia sẻ , nhiều câu chuyện thực tế từ Đội Thực thi – ... Read More »

DỰ ÁN : Góp phần thanh toán bệnh Lao và giảm tỷ lệ tử vong do lao tại TPHCM

Quan1_1

Quỹ Toàn cầu phòng chống lao, HIV và Sốt rét thông qua Chương trình chống lao Quốc gia tài trợ cho Hội Y tế công cộng (YTCC) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Trung tâm Tư vấn sức khỏe & phát triển cộng đồng (CHD) thực hiện dự án “Chương trình nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes