Home » Dự án đã hoàn thành » Đánh giá cuối kỳ Dự án “LÀM MẸ AN TOÀN”

Đánh giá cuối kỳ Dự án “LÀM MẸ AN TOÀN”

1. Thời Gian: 11/2015 – 01/2016

2. Đối tác: Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới (World Vision Việt Nam)

3. Địa bàn đánh giá: Tỉnh Điện Biên

- 3 xã huyện Mường Chà: Hừa Ngài, Sa Lông, Huổi Lèng.

- 4 xã huyện Tuần Giáo: Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông, Pú Nhung.

- Trung tâm Y tế, Bệnh viện ở 2 huyện Mường Chà và Tuần Giáo

- Sở Y tế, Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Sức khỏe Sinh sản tỉnh.

4. Đối tượng thụ hưởng dự án:

- Phụ nữ mang thai.

- Bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi.

- Người chăm sóc bà mẹ/trẻ sơ sinh (ông, bố, mẹ chồng/đẻ).

5. Mục đích dự án “LÀM MẸ AN TOÀN”: 

- Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại huyện Tuần Giáo và Mường Chà, Điện Biên

6. Kết quả đầu ra của dự án “LÀM MẸ AN TOÀN”:

- Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cơ bản được cung cấp tại tuyến huyện, xã và thôn.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thiết yếu trong chăm sóc cấp cứu bà mẹ và trẻ sơ sinh tại tuyến huyện và xã.

- Cải thiện thực hành chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà bao gồm nâng cao nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế.

7. Mục đích đánh giá cuối kỳ:

- Đánh giá tính phù hợp và mức độ hoàn thành dự án theo mục tiêu dự án và các chỉ số dự án.

- Đánh giá giúp cán bộ Tầm Nhìn Thế Giới (World Vision Việt Nam) và đối tác địa phương rút ra bài học kinh nghiệm và khuyến nghị. Bài học kinh nghiệm sẽ chia sẻ với nhà tài trợ, chương trình phát triển vùng và đối tác.

Một số hình ảnh của dự án:

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội điều tra viên định tính Mường Chà và Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Cán bộ CHD phỏng vấn bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi

Bà mẹ xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo

Cô đỡ thôn Hãng Á, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo

Cô đỡ thôn Xá Nhè, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo

Đội chuyển tuyến thôn Xá Nhè, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes