Home » TUYỂN DỤNG » Tuyển dụng đơn vị thực hiện các chương trình truyền thông

Tuyển dụng đơn vị thực hiện các chương trình truyền thông

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng – Center for Health Consultation and Community Development (CHD) là một tổ chức phi lợi nhuận được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CHD là tổ chức hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương ở những vùng khó khăn và nghèo tại Việt Nam thông qua những can thiệp mang tính sáng tạo và dựa vào cộng đồng với những phương pháp tiếp cận hướng tới tác động bền vững.

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai dự án “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” do Tổ chức Stichting Oxfam Novib thông qua văn phòng đại diện tại Việt Nam (Oxfam tài trợ)

Dự án sẽ tập trung mọi hoạt động nhằm đạt được mục đích “Tăng cường tiếp cận An sinh xã hội, nhận diện mối quan hệ việc làm, bảo vệ quyền lợi, mở rộng độ bao phủ BHYT, BHXH, hỗ trợ pháp lý, cải thiện điều kiện việc làm cho đối tượng đích là: Lái xe công nghệ của Công ty Grab ở TPHCM và Hà nội thông qua việc: 1) Tăng cường sự tham gia của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trong quá trình cải thiện chính sách và bảo vệ quyền lợi cho lái xe công nghệ/người lao động di cư. Đồng thời, 2) Tăng cường huy động các mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net), Mạng lưới nghiên cứu về lao động (LRG) cùng một số các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị liên quan khác như tổ chức ILO, IOM trong việc góp ý sửa đổi chính sách cho nhóm đối tượng đích.

Chúng tôi đang có nhu cầu hợp tác thực hiện phóng sự truyền hình phát sóng trên kênh truyền thông giáo dục của đài truyền hình Việt Nam; thực hiện thu âm và phát sóng chương trình hỏi đáp cùng chuyên gia phát sóng trên kênh VOV giao thông của Đài tiếng nói Việt Nam nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các hợp phần của dự án như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Tháng 10 – tháng 11/2021

2. Phạm vi yêu cầu công việc:

1. Thực hiện dịch vụ phát sóng chương trình hỏi đáp cùng chuyên gia thuộc dự án “khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình an sinh xă hội, cải thiện điều kiện việc làm” trên kênh VOV Giao thông tại Hà Nội.

Số lần phát sóng: 5 lần – thời gian phát sóng từ 17h30-18h

Nội dung chi tiết từng chương trình sẽ được thảo luận và lên kịch bản sau khi thống nhất với cán bộ phụ trách chương trình.

2. Thực hiện xây dựng, ghi hình và phát sóng Chương trình phóng sự tài liệu về dự án ”Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” Cụ thể, bao gồm:

-   Nội dung chính đề cập đến vấn đề khả năng, tiếp cận và tham gia các Chương trình An sinh xã hội của Lái xe công nghệ Grab – Phỏng vấn một số Cán bộ/Lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTB&XH, Tổ chức Oxfam, Grab, CHD về quan điểm, ý kiến với vấn đề này; Mong muốn của các Lái xe công nghệ được tham gia các Chương trình ASXH, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội toàn dân. (Nội dung chi tiết sẽ được xây dựng giữa Biên tập viên và phụ trách dự án).

-      Kênh phát sóng: VTV2

-     Thời gian thực hiện: tháng 11/2021

3. Thực hiện xây dựng câu chuyện, ghi hình và đưa tin trên kênh VTV24 về dự án ”Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” cụ thể, bao gồm:

-   Nội dung chính đề cập đến vấn đề khả năng, tiếp cận và tham gia các Chương trình An sinh xã hội của Lái xe công nghệ Grab – Thực trạng về cuộc sống của các lái xe công nghệ và những mong muốn nhu cầu về an sinh xã hội, từ đây nghiên cứu đề xuất giải pháp để các lái xe công nghệ có thể được tiếp cận đến những chính sách an sinh trong bối cảnh hiện nay. (Nội dung chi tiết sẽ được xây dựng giữa Biên tập viên và phụ trách dự án).

-    Kênh phát sóng: VTV24

-    Thời gian thực hiện: tháng 11/2021

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes