Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ VÀ BÁO CÁO KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CUỐI KỲ DỰ ÁN CHĂM SÓC MẮT CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ VÀ BÁO CÁO KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CUỐI KỲ DỰ ÁN CHĂM SÓC MẮT CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY

Năm thực hiện: Tháng 7 – 12/2019

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng

Đơn vị tài trợ: Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam

Nhiệm vụ chung: Đánh giá chất lượng mô hình chăm sóc mắt triển khai tại 02 nhà máy ở Quảng Nam và Đà Nẵng cũng như mức độ đạt được mụ tiêu của dự án một cách độc lập, khách quan. Đánh giá nhằm đưa ra những bằng chứng về hiệu quả, tính phù hợp, tính bền vững và tác động của dự án. Đánh giá này đánh giá những thành tựu và thách thức của dự án trong giai đoạn thực hiện và cách thức thực hiện. Đánh giá cũng cung cấp các khuyến nghị cho đơn vị triển khai dự án cũng như chính quyền địa phương để cải thiện và nhân rộng mô hình dự án.

Nhiệm vụ cụ thể:

-          Nghiên cứu các tài liệu dự án được cung cấp bởi nhà tài trợ, ban quản lý dự án, các bên triển khai dự án.

-          Xây dựng đề cương và kế hoạch đánh giá chi tiết (bao gồm kết hoạch thực địa, viết báo cáo và trình bày kết quả).

-          Nộp hồ sơ và phản biện Hội đồng đạo đức Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

-          Triển khai đánh giá theo chương trình, sử dụng phương pháp và công cụ đánh giá được thông qua Hội đồng đạo đức Viện vệ sinh dịch tễ trung ương và nhà tài trợ.

-          Hợp tác với các cán bộ địa phương để tổ chức thu thập số liệu.

-          Họp và báo cáo kết qua thực địa cũng như một số kết quả đặc biệt trong quá trình đánh giá thực địa với nhà tài trợ, ban quản lý dự án.

-          Phân tích số liệu, viết báo cáo và góp ý, phản biện điều chỉnh báo cáo với nhà tài trợ.

-          Viết báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

-          Trình bày kết quả đánh giá và khuyến nghị chính.

Mục tiêu đánh giá:

KHẢO SÁT KAP CUỐI KỲ

  1. Đo lường những thay đổi so với khảo sát KAP đầu kỳ về kiến ​​thức, thái độ và thực hành sức khỏe mắt,
  2. hành vi tìm kiếm CSM của công nhân, nhu cầu của họ về dịch vụ CSM và khả năng tiếp cận với các dịch vụ CSM chất lượng tại chỗ trong thời gian thực hiện dự án và mối tương quan giữa việc tham gia các hoạt động của dự án và những thay đổi này.
  3. Mô tả mối liên quan giữa những thay đổi về KAP của công nhân/điều kiện làm việc và sự thay đổi về tỷ lệ mắc bệnh mắt và TKX của các công nhân ở hai nhà máy.

ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC DỰ ÁN

  1. Xem xét những yếu tố đóng góp nhiều nhất vào hiệu quả và mức độ phù hợp của dự án và những phần còn yếu đã cản trở tiến độ thực hiện dự án.
  2. Đánh giá tính bền vững của dự án (khả năng duy trì các hoạt động đã được thực hiện) và đưa ra khuyến nghị cho các bên liên quan tại địa phương về những gì cần phải làm để củng cố/tiếp tục duy trì các thành tựu đạt được của dự án.
  3. Đánh giá mô hình dự án hiện tại có hiệu quả hay không và đề xuất khuyến nghị cải thiện mô hình hiệu quả hơn.

 

Phương pháp:

Thiết kế: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng, định tính

Đối tượng, cỡ mẫu: Cán bộ, công nhân 2 nhà máy: Foster (Đà Nẵng), Rieker (Quảng Nam) và hồi cứu số liệu

(Bảng hỏi: 716 người; Phỏng vấn sâu: 32 cuộc; Thảo luận nhóm: 2 cuộc)

(Hồi cứu số liệu từ Tài liệu dựa án liên quan đến mô hình chăm sóc mắt nhà máy; Đề cương, hoạt động dự án, khung đánh giá, các chỉ số theo dõi và giám sát dự án trong 3 năm

Kết quả chung:

-          Chăm sóc mắt được đưa vào chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và kế hoạch hoạt động chăm sóc mắt hàng năm;

-          Kiến thức chăm sóc mắt của công nhân được cải thiện, tăng tìm kiếm thông tin về chăm sóc mắt; Tỷ lệ công nhân đi khám mắt định kỳ tăng rõ rệt;

-          Đội ngũ y tế hai nhà máy đã được dự án đào tạo đều cso thể cung cấp dịch vụ CSM ban đầu ngay tại nhà máy như khám và điều trị được những bệnh/tật liên quan đến CSM

-          Thu thập và chia sẻ tài liệu mô hình CSM nhà máy với các đối tác

Trích dẫn:

Trung tâm Tư vấn sức khoẻ và Phát triển cộng đồng, Dự án Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy: Đánh giá kết thúc dự án, Báo cáo đánh giá Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, tháng 12/2019.

Trung tâm Tư vấn sức khoẻ và Phát triển cộng đồng, Dự án Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy: Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành cuối kỳ, Báo cáo khảo sát Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, tháng 12/2019

Liên hệ nhận chia sẻ kết quả chi tiết:

Văn phòng đại diện Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam

Tầng 7, tòa nhà Sacombank

Số 130-132 Bạch Đằng, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84 236 3832 999

Email: tphan@hollows.org

www.hollows.org

Một số ảnh tham khảo:

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes