Home » Dự án chuẩn bị thực hiện » Đánh giá các phòng khám tư nhân dành cho thanh thiếu niên chưa lập gia đình tại Hà Nội

Đánh giá các phòng khám tư nhân dành cho thanh thiếu niên chưa lập gia đình tại Hà Nội

Tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, chỉ tính riêng thanh thiếu niên tuổi từ 15 -19 đã có khoảng 300.000 trường hợp mỗi năm[1]. Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm cùng với hạn chế trong việc tiếp cận và lựa chọn các biện phòng tránh thai, đặc biệt đối với thanh thiếu niên đã tạo nên nhu cầu cần được tư vấn và hướng dẫn về kiến thức sức khỏe sinh sản và cũng như việc đa dạng hóa các biện pháp tránh thai phù hợp cho từng đối tượng. Trong bối cảnh này, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) sẽ phối hợp với tổ chức phi chinh phủ quốc tế thực hiện đánh giá các phòng khám tư nhân nhằm đánh giá thực trạng và tập hợp một số phòng khám tư nhân tham gia dự án nhằm giúp các phòng khám tư nhân cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản với chất lượng cao cho thanh thiếu niên chưa lập gia đình ở Hà Nội. Đánh giá sẽ được thực hiện ở 5 quận của Hà Nội trong năm 2017.[1] Institute for Development and Community Health. Adolescent and youth sexual and reproductive health in Vietnam. 2015

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes