Home » Dự án đã hoàn thành » Báo cáo cuối kỳ dự án “Làm mẹ an toàn”

Báo cáo cuối kỳ dự án “Làm mẹ an toàn”

Đánh giá cuối kỳ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là một trong những hoạt động của dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên” (gọi tắt là Dự án Làm mẹ an toàn) được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao, Chính phủ Nhật Bản, Tầm nhìn Thế giới Nhật Bản và được triển khai bởi tổ chức Tầm nhìn Thế giới.

Đánh giá cuối kỳ này do nhóm cán bộ dự án và cán bộ đối tác thực hiện – là những cán bộ đã thực hiện đánh giá dự án đầu kỳ năm 2013 và một chuyên gia độc lập là Bà Nguyễn Hoàng Yến từ Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) làm Trưởng nhóm đánh giá.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị độc giả bản tóm tắt Báo cáo Đánh giá cuối kỳ của Dự án “Làm mẹ an toàn”.

SM Evaluation Report_Sum_Final

Quý vị độc giả quan tâm tới bản thảo đầy đủ của báo cáo này xin mời gửi thư điện tử tới email chd@chd.vn, chúng tôi xin vui lòng cung cấp.

Hg

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes