Home » Dự án đã hoàn thành » Khai mạc gặp mặt thường niên VCSPA 2019

Khai mạc gặp mặt thường niên VCSPA 2019

Mỗi năm một lần, VCSPA là cuộc gặp thường niên được đồng tổ chức bởi Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng và các tổ chức thành viên, nhóm mạng lưới trên cả nước cùng làm việc nhằm hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Năm 2019 là lần thứ 13 VCSPA được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày, từ 8-10/11/2019

Cuộc gặp mặt là cơ hội cho chúng ta nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2019, chia sẻ kinh nghiệm và kế hoạch cho năm tiếp theo với thông điệp cùng nhau chia sẻ, cùng nhau kết nối và cùng nhau phát triển.

Trong 3 ngày diễn ra hội thảo, những nội dung sẽ xoay quanh Cập nhật tình hình HIV tại Việt Nam; Các chính sách, văn bản pháp luật và can thiệp chủ chốt hỗ trợ nhóm phụ nữ bán dâm; Các vấn đề về bạo lực tình dục và xâm hại tình dục; Các vấn đề phòng chống buôn bán người; Cơ chế và kết quả trong phòng chống, loại trừ sốt rét, đặc biệt các chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ giấy tờ tùy thân và cách để các nhóm đóng góp cho việc đẩy lùi Lao.

Đai biểu tham dự là các thành viên từ các nhóm mạng lưới sử dụng ma túy – VN PUD, VNTG, VN sex work, mạng lưới Lao VN, VN MSM-TG, liên minh của những người có HIV, nhóm phụ nữ và trẻ em gái, nhóm thiện nguyện kết nối, các nhóm cộng đồng phòng chống loại trừ sốt rét và các tổ chức xã hội dân sự, các Vụ, Cục, nhà tài trợ.

Toàn cảnh Gặp măt VCSPA 2019

Toàn cảnh Gặp măt VCSPA 2019

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes