Home » Dự án đã hoàn thành » TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

Thời gian              : Từ tháng 01 năm 2016  đến tháng 5 năm 2019 (gia hạn).

Địa điểm              : Tỉnh Phú Yên, Đắk Nông, Bình Phước và Gia Lai.

Đối tác                  : Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (NIMPE), Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Phú Yên, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Đắk Nông, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Phước và Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tài trợ     : Trung tâm Nghiên cứu y khoa Hải Quân – Châu Á (NMRC-A) phối hợp cùng Vysnova Partners (Vysnova).

 Mục tiêu dự án:

Phát triển và thí điểm các hệ thống giám sát – phản hồi nhằm loại trừ sốt rét tại Việt Nam, bao gồm (i) tiến hành nghiên cứu di truyền học để xác định sốt rét kháng thuốc; (ii) phát triển và ứng dụng các công cụ, biện pháp và cách tiếp cận mới cho hệ thống giám sát – phản hồi

Hoạt động nghiên cứu 1: Theo dõi sự xuất hiện của các loài sốt rét Plasmodium lưu hành tại phòng khám Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn trùng Trung Ương (TOTO)

Kết quả mong đợi:

  • Cung cấp thông tin về đặc điểm di truyền của các chủng sốt rét hiện đang lưu hành ở Việt Nam và nguy cơ kháng thuốc điều trị sốt rét cho bác sỹ và các tổ chức y tế trong nước cũng như quốc tế

Hoạt động nghiên cứu 2: Nghiên cứu dịch tễ học phân tử và dịch tế học di truyền sốt rét tại các khu vực kháng thuốc của Việt Nam: nghiên cứu bệnh chứng các yếu tố nguy cơ

Kết quả mong đợi:

  • Xác định các yếu tố nguy cơ đối với bệnh sốt rét và sốt rét kháng thuốc.
  • Xác định yếu tố nguy cơ lan truyền sốt rét và sốt rét kháng thuốc do dân di biến động
  • Xác định mô hình lan truyền sốt rét kháng thuốc, đặc biệt là sốt rét P. falciparum đa kháng tại Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu 3: Mô tả đặc điểm và xu hướng sốt rét tại Việt Nam từ 2009 – 2015 và tại tỉnh Phú Yên từ 2005 -2016

Kết quả mong đợi:

  • Xác định các yếu tố nguy cơ đóng vai trò dẫn đến sốt rét quay trở lại, cung cấp thông tin cho Chương trình Phòng chống các bệnh lây truyền qua Vec- tơ để tiến hành các hoạt động can thiệp trong tương lai
  • Áp dụng các yếu tố giúp giám sốt rét tại huyện Đồng Xuân cho tỉnh Phú Yên và nhân rộng mô hình sang các huyện khác

Hoạt động nghiên cứu 4: Xét nghiệm huyết thanh học để tăng cường giám sát sốt rét tại Việt Nam

Kết quả mong đợi:

  • Xác định tần số và tỷ lệ mắc ký sinh trùng sốt rét tại Gia Lai bằng xét nghiệm huyết thanh học qua nghiên cứu cắt ngang
  • Xác định yếu tố nguy cơ (độ phơi nhiễm, hành vi, thói quen) giữa người bệnh và người lành

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes