Home » DỰ ÁN » Dự án CHD tập trung vào y tế công cộng và phát triển cộng đồng

Dự án CHD tập trung vào y tế công cộng và phát triển cộng đồng

Hướng tới là một tổ chức kỹ thuật phát triển dẫn đầu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng và phát triển cộng đồng, CHD cam kết cộng tác với cộng đồng nghèo, các tổ chức phát triển và các cơ quan bộ, ngành để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giải quyết những thách thức về y tế công cộng và phát triển cộng đồng.

Các chương trình của CHD tập trung vào y tế công cộng và phát triển cộng đồng, cụ thể ở những lĩnh vực chính sau:

  1. Sức khỏe, dân số và dinh dưỡng
  2. Các bệnh truyền nhiễm bao gồm HIV và sốt rét, cúm gia cầm
  3. Nước sạch, vệ sinh và môi trường
  4. Tai nạn thương tích
  5. Bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em
  6. Bình đẳng giới và quyền con người bao gồm phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, di cư và phòng chống buôn bán/mua bán người
  7. Xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng
  8. Quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
  9. Truyền thông thay đổi hành vi và xã hội, tuyên truyền vận động

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes