Home » DỰ ÁN » Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm

Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm

Tập huấn  nâng cao năng lực về phòng, chống cúm gia cầm

Thời gian       : Năm 2010

Địa điểm        : Hà Nội và Hồ Chí Minh

Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế các bệnh viện Tỉnh, Huyện

Đối tác           : Sở Y tế Tỉnh

Cơ quan tài trợDự án Phòng chống cúm gia cầm Việt Nam (VAHIP)

Mô tả:

Cán bộ CHD tham gia xây dựng tài liệu và thực hiện tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ bệnh viện tỉnh và huyện về các nguy cơ, biểu hiện cũng như cách phòng, chống cúm gia cầm đặc biệt là lây nhiễm ở trong bệnh viện.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes