Home » DỰ ÁN » Tập huấn nâng cao năng lực cho CMAT

Tập huấn nâng cao năng lực cho CMAT

Vào 08:30h-12:00h từ ngày 26/08/2021 đến 28/08/2021, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng đã thực hiện lớp tập huấn bán trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho các CMAT thuộc Dự án Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ sốt rét tại Việt Nam.

bbHình ảnh tại buổi tập huấn bán trực tuyến. Nguồn: CHD

Lớp tập huấn có sự tham gia của 17 CMAT cùng các cán bộ và trợ lý dự án tại các tỉnh nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho CMAT tại thực địa. Giảng viên tham gia giảng dạy tại lớp là Bác sỹ Nguyễn Thị Hương, cán bộ dự án tại Trung tâm Tư vấn và Sức khỏe Cộng đồng (CHD).

Với mục đích nhằm nâng cao năng lực truyền thông cho CMAT và đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các bài giảng tập trung vào những nội dung sau: (1) Học viên chia sẻ những khó khăn khi truyền thông tại cộng đồng và giải pháp; (2) Một số khái niệm cơ bản về truyền thông thay đổi hành vi; (3) Quy trình tiếp cận khách hàng; (4) Quy trình truyền thông nhóm; (5)Các bước tổ chức buổi truyền thông; (6) Một số kỹ năng trong truyền thông: kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, các học viên cho rằng nội dung khóa tập huấn và phương pháp giảng dạy tương tác của giảng viên rất phù hợp với hình thức bán trực tuyến.

ddCác học viên tham gia thảo luận rất sôi nổi cùng giảng viên.Nguồn: CHD

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đều đã nắm được các công việc chi tiết cần chuẩn bị cho buổi truyền thông, biết cách tiếp cận khách hàng và hướng giải quyết một số tình huống gặp phải.

Học viên đã hiểu được tầm quan trọng và biết cách áp dụng ba kỹ năng giao tiếp cơ bản là kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục vào tổ chức buổi truyền thông tại cộng đồng. Đồng thời,họ đã biết cách sử dụng các phiếu đánh giá để tự đánh giá kỹ năng của mình khi thực hành tổ chức truyền thông trên lớp, và được khuyến khích tiếp tục sử dụng các phiếu đánh giá này khi tổ chức truyền thông thực tế tại cộng đồng, từ đó tự nâng cao năng lực cho bản thân.

Theo Cán bộ dự án – Nguyễn Thị Thúy

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes