Home » Tag Archives: trách nhiệm xã hội

Tag Archives: trách nhiệm xã hội

Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

pc-min

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động trong cả nước Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, từ ngày 10-11 đến ngày 10-12-2016. Năm 2016, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục thực hiện chủ ... Read More »

Công nhân tự tin thực hành tình dục an toàn

IMG_0521chon-min

Ngày 24 tháng 5 tại văn phòng POSCO E&C đã diễn ra sự kiện truyền thông định kỳ về HIV/AIDS và STIs cho 19 công nhân thuộc các nhà thầu phụ INCICO,  Hải Ánh và FECON của dự án tuyến đường sắt trên cao.  Trong chương trình truyền thông tháng 5 này, toàn bộ người tham dự biết được HIV và STIs ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes