Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » “KHOẢNG TRỐNG” CHÍNH SÁCH VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN/THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI (ASXH)

“KHOẢNG TRỐNG” CHÍNH SÁCH VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN/THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI (ASXH)

Khả năng nhận thức và mức độ hiểu biết: Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 42%  trong số những người tham gia trẻ lới phỏng vấn nói rằng họ đã “từng nghe nói đến” cụm từ “Chương trình ASXH”. Trong đó, cụ thể như sau:

Mức độ hiểu biết các Loại hình Bảo hiểm

Độ tuổi

(%)

Thời gian Hợp tác

 (%)

Loại xe

 (%)

Giới tính

(%)

18 – 25
(N=32)

26-44
(N=45)

≥ 45
(N=23)

≤ 1 năm
(N=23)

>1 – 2 năm
(N=31)

≥ 3 năm
(N=46)

GrabCar
(N=27)

GrabBike
(N=73)

Nam
(N=79)

Nữ
(N=21)

BHXH bắt buộc

3,1

13,3

0

17,4

3,2

4,4

7,4

6,9

6,3

9,5

BHXH tự nguyện

3,1

2,2

17,4

4,4

3,2

8,7

11,1

4,1

6,3

4,8

BHYT

68,8

64,4

60,9

60,9

83,9

54,4

59,3

67,1

59,5

85,7

Bảo hiểm hưu trí

0

0

4,4

0

0

2,2

0

1,4

1.3

0

Bảo hiểm tai nạn con người

6,3

6,7

0

8,7

6,5

2,2

0

6,9

3,8

9,5

Mức độ tiếp cận và tham gia: Trong số 100 Lái xe công nghệ Grab trả lời phỏng vấn tại Hà Nội, ngoại trừ 81% số người tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế (BHYT) và 100% Bảo hiểm tai nạn con người do Công ty Grab mua cho thì chỉ có 07/100 Lái xe đã tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; 06/100 tham gia BHXH tự nguyện và có 01 người đang hưởng lương hưu.

Rào cản/khó khăn tiếp cận, tham gia các Chương trình ASXH: 15,2% đã phản ánh “thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian hoàn thành” và 9,1% nói rằng “mức đóng góp nhiều hơn so với thu nhập; “Mối quan hệ lao động” của họ vẫn chưa được định danh rõ ràng – Là “đối tác”, không thuộc về khung luật định của Bộ luật Lao động; Chưa có chuẩn mực nghề nghiệp cũng như khung pháp lý rõ ràng quy định chế độ phúc lợi xã hội cho lực lượng lao động này; Không được hưởng chế độ BHYT, BHXH bắt buộc dành cho người ký Hợp đồng Lao động; Không có các chế độ phúc lợi xã hội nào khác. Trước sự “bao phủ BHYT” toàn dân cũng như những lợi ích mà nó đem lại, hiện nay các lái xe chủ yếu tự đóng tiền mua BHYT, theo cá nhân hoặc hộ gia đình và Công ty Grab chưa có chính sách hỗ trợ nào về chi phí này.

NHU CẦU MONG MUỐN CỦA HỌ – LÁI XE CÔNG NGHỆ GRAB

58/100 (66,7%) Lái xe công nghệ Grab đã bày tỏ nguyện vọng mong muốn được tiếp cận với các Chương trình ASXH”; 45,5% khác hy vọng Công ty Grab có thể “Tư vấn, hướng dẫn thủ tục hoặc mua hộ, hoặc liên kết với BHXH” để họ có thể dễ dàng khi tham gia các dịch vụ này”; 36,4% có thể được nghe từ “các chương trình truyền thông/quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng” và 24,2% cho rằng “sẽ thuận lợi hơn nếu nhận được sự “hỗ trợ từ chính quyền địa phương”.

Mong muốn được cung cấp, bổ sung thông tin

Hà Nội

(%)

TP.HCM

(%)

Giới thiệu các thông tin chung về ASXH

40

54

Chính sách và lợi ích được hưởng

37

50

Thủ tục tiếp cận

23

26

Chi phí đóng góp

16

22

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes