Home » TUYỂN DỤNG » Tuyển chuyên gia tư vấn Đánh giá cuối kỳ dự án

Tuyển chuyên gia tư vấn Đánh giá cuối kỳ dự án

ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN

“TĂNG CƯỜNG THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

TẠI ĐỊA ĐIỂM GIAO THÔNG CÔNG CỘNG QUA TĂNG CƯỜNG THƯỞNG, PHẠT VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG”

GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG 2021 – 2022 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I.  Giới thiệu về dự án

Tên dự án: Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc thông qua tăng cường thưởng phạt và sự tham gia của cộng đồng.

Mục đích: Giảm hút thuốc lá thụ động và bệnh tật liên quan đến hút thuốc lá tại các địa điểm giao thông công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Mục tiêu dự án: 

 1. Tăng cường thực hiện tuân thủ môi trường không khói thuốc trên các phương tiện giao thông vận tải và các địa điểm giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Tăng cường năng lực của ngành giao thông vận tải để thực hiện quy định không khói thuốc và thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện giao thông và các địa điểm giao thông công cộng.
 3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại chết người của hút thuốc lá, hút thuốc lá thị động và xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng

II.  Mục tiêu đánh giá: Đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu của dự án dựa trên các chỉ số được đề ra từ đầu dự án , các bài học kinh nghiệm từ mô hình  tăng cường thực thi….và đưa ra các kết luận, khuyến nghị tăng hiệu quả, thúc đẩy dự án phát triển rộng rãi trong tương lại.

 1. Đánh giá được một số chỉ số đầu ra sau:

-         Cải thiện quy trình/cơ chế thực thi, các quy định về MTKKT tại các địa điểm GTCC

-         Tăng cường việc thực hiện và giám sát việc tuân thủ MTKKT tại các địa điểm GTCC

-         Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại chết người của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ đông và xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng

-          Thúc đẩy thực hiện mô hình tuân thủ MTKKT trong ngành giao thông vận tải tới các tỉnh thành khác.

III.     Yêu cầu đối với tư vấn (cá nhân hoặc nhóm đánh giá)

1. Công việc của tư vấn

  • Xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện đánh giá
  • Xây dựng đề cương nghiên cứu và bộ công cụ thu thập số liệu
  • Hoàn thiện bảng câu hỏi cho hoạt động phỏng vấn và quan sát để thu thập dữ liệu
  • Giám sát hoạt động, tiến độ của các nhóm điều tra, nhập liệu, phân tích số liệu
  • Thu thập và xử lý dữ liệu.
  • Phân tích dữ liệu
  • Viết báo cáo tối đa 30 trang được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Định dạng báo cáo phải bao gồm các tiêu đề sau: Lời cảm ơn, Từ viết tắt, Giới thiệu, Cơ sở, Mục tiêu, Phương pháp luận, Kết quả/phát hiện, Bài học kinh nghiệm, Giới hạn của nghiên cứu, Kết luận và Khuyến nghị, Phụ lục, Tài liệu tham khảo
  • Trình bày tóm tắt kết quả đánh giá bằng PPT cho dự án
  • Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CHD để xây dựng các nội dung phù hợp với mục đích nghiên cứu đánh giá theo kế hoạch tiến độ
  1. Yêu cầu bắt buộc đối với tư vấn

  -         Trình độ: TS lĩnh vực Y tế công cộng – Trường nhóm điều tra

  -          Kinh nghiệm: Tham gia nhiều nghiên cứu khoa học về Y-Xã hội, có kinh nghiệm thực hiện các dự án/nghiên cứu về các chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, có kỹ năng phân tích mạnh, kỹ năng viết báo cáo tiếng Anh

  -          Điều kiện: đáp ứng thời gian.

  -          Có hiểu biết về Luật phòng chống tác hại thuốc lá và kinh nghiệm thực tế.

  -          Điều tra viên: Sinh viên năm 4 hoặc đã ra trường tại TP HCM chuyên ngành: Y tế Công Cộng, xã hội học.

            Trách nhiệm của CHD: sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết để cung cấp bối cảnh và tài liệu, đồng thời sẽ điều phối lịch trình và hỗ trợ tư vấn trong quá trình đi thực địa, bao gồm cả việc yêu cầu và lên lịch phỏng vấn với các bên liên quan chính theo yêu cầu.

  1. Nộp hồ sơ

            Yêu cầu:  Các nhà tư vấn quan tâm đến đánh giá này sẽ cung cấp cho CHD các tài liệu đăng ký sau:

  -          Đơn đăng ký

  -          Hồ sơ năng lực của nhà tư vấn hoặc nhóm đánh giá được đề xuất

  -         Đề cương và đề xuất tài chính cho đánh giá này

  -          Một  các báo cáo đánh giá gần nhất và danh sách các báo cáo đánh giá, nghiên cứu liên quan mà  tư vấn đã thực hiện trước đây.

            Hình thức nộp hồ sơ:

  Các nhà tư vấn, nhóm đánh giá quan tâm gửi hồ sơ đề xuất đến email:  chd@chd.vn, hoặc gửi tới địa chỉ:

  -          Trung tâm Tư vấn sức khoẻ và phát triển cộng đồng (CHD)

  -          Địa chỉ:

  • Hà Nội: Phòng 202 – nhà E3, khu Ngoại Giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh: phòng 501, toà nhà Khai Minh, số 89A Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM

  Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 3 tháng 10 năm 2022

  Nếu cần thêm thông tin liên quan đến, vui lòng liên hệ SĐT:  02837752220

Chi tiết kế hoạch đánh giá, mời quý bạn tham khảo tại đây.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes