Home » Tư vấn đang thực hiện » SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG : Về ” Nhịp cầu ngày mới” – Nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ và công nhân của Posco

SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG : Về ” Nhịp cầu ngày mới” – Nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ và công nhân của Posco

Thời gian:  Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 01 năm 2019

Địa Điểm: 8 Nhà ga đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, Hà Nội

Đối tác: POSCO E&C

Đơn vị tài trợ: POSCO E&C

Mô tả: Chương trình truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ và công nhân dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội để đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm xã hội của nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án.

Mục tiêu chương trình:

  1.  Nâng cao nhận thức của tất cả cán bộ, công nhân của nhà thầu và các nhà thầu phụ về phòng chống HIV và các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STIs).
  2.  Tăng cường vai trò quản lý của nhà thầu nhằm giảm thiểu nguy cơ và phòng tránh sự lây truyền HIV và STIs trên công trường và cộng đồng xung quanh.

Chương trình bao gồm 3 hoạt động chính:

  1. Tiến hành các chiến dịch truyền thông, thông tin, giáo dục và tư vấn về những rủi ro, nguy cơ, ảnh hưởng cũng như cách phòng tránh thích hợp.
  2. Tư vấn tại chỗ, hướng dẫn và cung cấp các thông tin chuyển tuyến của chương trình quốc gia về STIs, HIV/AIDS cho cán bộ, công nhân lao động trên công trường.
  3. Hàng tháng hỗ trợ và phối hợp với Y tá công trường tuyên truyền về STIs và HIV/ AIDS  cho các cán bộ, công nhân mới đến của các nhà thầu.

Một số hình ảnh của chương trình:

         

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes