Home » TƯ VẤN » KHẢO SÁT : “ Điều tra khách hàng bí mật ”

KHẢO SÁT : “ Điều tra khách hàng bí mật ”

Thời gian thực hiện: 20/09 tới 30/11/2017

Đơn vị tài trợ: Trung Tâm Sức Khỏe Sinh Sản Cộng Đồng (VNCRH)/ Marie Stopes Việt Nam (MSV)

Địa bàn thực hiện: 11 phòng khám MSV/VNCRH tại 9 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Bình Dương).

Mô tả:

  • Điều tra viên đóng vai khách hàng bí mật sẽ được tuyển chọn qua thông qua các cộng tác viên của Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) ở tại địa phương có phòng khám MSV/VNCRH để thu thập số liệu đánh giá về dịch vụ sức khỏe sinh sản (SKSS) cũng như chuyên môn của phòng khám.

Mục tiêu và kết quả mong đợi:

  • Bộ cơ sở dữ liệu và toàn bộ bộ bảng đánh giá đã hoàn thành bằng tiếng Việt.
  • Báo cáo đánh giá tiếng Việt và tiếng Anh.

Hoạt động chính:

  • Thu thập số liệu: Điều tra viên đóng vai khách hàng bí mật đến nhận dịch vụ SKSS tại phòng khám MSV/VNCRH sẽ thu thập số liệu.
  • Kiểm soát chất lượng: Nhóm đánh giá sẽ tập huấn trực tuyến 01 ngày cho tất cả các điều tra viên tham gia về mục đích đánh giá, nội dung kịch bản và nội dung đánh giá chất lượng dịch vụ phòng khám (theo mẫu đánh giá đã thống nhất). Điều tra viên sẽ được theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình khảo sát.
  • Quản trị số liệu và nhập số liệu và phân tích: Số liệu sẽ được phân tích bằng phần mềm SPSS version 22.
  • Viết báo cáo khảo sát khách hàng bí mật bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes