Home » Dự án đã hoàn thành » Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong tăng cường thực thi môi trường KKT tại bến xe

Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong tăng cường thực thi môi trường KKT tại bến xe

Truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng trong chia sẻ thông tin và khuyến khích các dự án tiếp tục phát huy tính hiệu quả của mình. Ngày 18/10/2019, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với tổ chức HealthBridge Canada và Quỹ PCTHTL tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí như một cơ hội lớn để chia sẻ thông tin, kết quả từ các mô hình tốt trong thực thi môi trường không khói thuốc và cai nghiện thuốc lá.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các kết quả và mô hình từ nhiều hoạt động trên cả nước đã được trình bày và trao đổi cởi mở giữa các tổ chức và phóng viên. Trong đó, đại diện bến xe buýt Sài Gòn –ông Hồ Quý Vinh đã có phần trình bày kết quả và kinh nghiệm trong quá trình triển khai tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc thông qua tăng cường thưởng phạt và sự tham gia của cộng đồng tại 02 bến xe: Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe miền Tây. Đây là dự án được triển khai bởi Trung tâm Tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng, phối hợp với Sở giao thông vận tải Hồ Chí Minh, Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh và 02 bến xe Buýt Sài Gòn, Bến xe Miền Tây. Dự án bắt đầu từ cuối năm 2018 đến nay đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận như: thành lập được ban chỉ đạo PCTHTL triển khai dự án, Nâng cao năng lực cho gần 90 đội ngũ thực thi, giám sát, công an liên quan đến thực thi luật, xử phạt, đồng thời nhiều tài liệu, văn bản hướng dẫn cũng được xuất bản nhằm phục vụ quá trình cung cấp thông tin, nhắc nhở cộng đồng thay đổi hành vi, hướng dẫn quy chế xử phạt tại bến xe. Kết quả từ các cuộc giám sát định kì, họp giao ban hàng quý là cơ sở để mô hình luôn được triển khai có điều chỉnh, phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Hồ Quý Vinh - Đội trưởng bến xe buýt Sài Gòn chia sẻ kết quả thực hiện tại Hội thảo

Ông Hồ Quý Vinh – Đội trưởng bến xe buýt Sài Gòn chia sẻ kết quả thực hiện tại Hội thảo

Hội thảo cũng là cơ hội để Trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng chia sẻ kết quả mô hình nhằm tạo điều kiện nhân rộng ở các bến xe tiếp, tăng cường sự hợp tác cũng như học tập kinh nghiệm từ những mô hình mới đang được triển khai khắp cả nước.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes