Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » CON SỐ KẾT QUẢ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CON SỐ KẾT QUẢ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Năm 2019, Trung tâm tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng cùng với mạng lưới đối tác trong và ngoài nước nỗ lực tập trung vào 3 lĩnh vực chính nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng tại địa phương và tạo điều kiện môi trường thuận lợi để cộng đồng có thể triển khai và duy trì các mục tiêu của dự án, tiến tới nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dưới đây là một số kết quả từ tháng 1-7/2019.

CÁC DỰ ÁN CHÍNH:

Dự án 1: Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam

Mục tiêu chung: Góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét tại các xã thực hiện dự án

Cụ thể

-   Tăng cường sự tham gia của cộng đồng người di biến động và khó tiếp cận trong hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ chuyển gửi xét nghiệm và tuân thủ điều trị sốt rét cho chính các thành viên trong cộng đồng của họ, thông qua việc xây dựng và nâng cao năng lực của các nhóm và các mạng lưới cộng đồng tại các xã thuộc dự án.

-   Thiết lập được “các chuẩn mực địa phương” về phòng ngừa muỗi đốt và tìm kiếm các dịch vụ y tế

Dự án 2: Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia giai đoạn 2018 – 2020

Mục tiêu:

-       Tăng tổng số nhân viên y tế thôn bản/Nhân viên điểm sốt rét được tập huấn

-       Tăng tỷ lệ nhân viên y Tế thôn bản/Nhân viên điểm sốt rét có tham gia truyền thông cá nhân – cá nhân tại cộng đồng sau khi được tập huấn

-       Tăng cường giám sát hỗ trợ được thực hiện để cầm tay chỉ việc cho Nhân viên Y tế thôn bản/Nhân viên điểm sốt rét

-       Xây dựng tài liệu truyền thông: video/clip có nội dung liên quan đến phòng chống sốt rét

-       Phát triển bộ công cụ truyền thông cá nhân – cá nhân được phát cho Y tế thôn bản/Nhân viên điểm sốt rét

-       Tăng cường giám sát hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản/Nhân viên điểm sốt rét sử dụng hiệu quả bộ công cụ trong truyền thông cá nhân – cá nhân

-       Tăng cường số buổi tư vấn cá nhân – cá nhân được thực hiện có nội dung liên quan đến phòng chống và loại trừ sốt rét

Dự án 3: Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc thông qua tăng cường thưởng phạt và sự tham gia của cộng đồng tại Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe Miền Tây

Mục tiêu:

-       Cải thiện quy trình/cơ chế thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc tại bến xe.

-       Tăng cường thực hiện và giám sát việc tuân thủ môi trường không khói thuốc tại bến xe.

-       Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại chết người của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động và xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng.

-       Thúc đẩy thực hiện mô hình tuân thủ môi trường không khói thuốc trong ngành giao thông vận tải ở cả thành phố và các tỉnh khác.

Dự án 4: Tổ chức hoạt động truyền thông định kì về phòng chống các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục

Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, tháo độ và hướng tới thực hành đúng trong phòng chống nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục cho cán bộ, công nhân tham gia dự án

Dự án 5: Nghiên cứu cuối kì dự án: Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Mục tiêu:

-       Cung cấp bằng chứng về hiệu quả, tính phù hợp, tính bền vững và tác động của dự án.

-       Tìm hiểu những thành tựu và thách thức của dự án trong giai đoạn thực hiện và cách thức triển khai.

-       Đưa ra các khuyến nghị cho dự án và chính quyền địa phương để cải thiện và nhân rộng mô hình.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

-       Xây dựng mô hình không khói thuốc tại bến xe

-       Tham vấn và vận động chính sách

-       Tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực

-       Xây dựng và sản xuất  các sản phẩm truyền thông tại cộng đồng: Tờ rơi, banner, biển cảnh báo, thẻ truyền thông, lịch treo tường có gắn thông điệp

-       Xây dựng và sản xuất các vật phẩm hỗ trợ đối tượng đích truyền thông: Mũ, quần áo bảo hộ có thông điệp

-       Giám sát và hỗ trợ địa phương truyền thông, triển khai dự án tại địa phương

-       Nghiên cứu và khuyến nghị chính sách

-       Nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm CHD thông qua các khóa tập huấn trong nước và ngoài nước

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

-   149 xã vùng 3 theo phân vùng của Chương trình sốt rét quốc gia, là những xã có tỷ lệ mắc sốt rét cao nhất tại 4 tỉnh Bình Phước, Đăk Lăk, Đăk Nông, và Gia Lai

-   Các ga ngầm gói thầu số 03, ga Nhổn – ga Hà Nội và dân cư xung quanh

-   02 bến xe: Bến xe miền Tây và Bến xe, trạm dừng xe buýt Sài Gòn

-   02 nhà máy: Nhà máy điện tử Foster (Đà Nẵng), Nhà máy giày Rieker (Quảng Nam)

KẾT QUẢ VÀ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI:

-   Mô hình không khói thuốc tại 02 bến xe (mô hình điểm tại bến xe miền Tây, Bến xe buýt Sài Gòn)

-   176 nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm sốt rét được tập huấn truyền thông, giám sát

-   15.795 người dân di biến động trong khu vực có tỷ lệ mắc sốt rét cao được tiếp cận thông tin truyền thông và nhận sự hỗ trợ, giám sát của các nhân viên điểm sốt rét

-   Cung cấp 36920 bộ lịch truyền thông về phòng chống và loại trừ sốt rét

-   350 bộ thẻ hành động, hỗ trợ nhóm Cộng đồng phòng chống sốt rét triển khai truyền thông

-   600 lái xe, tiếp viên, nhân viên các cơ sở ngành giao thông vận tải Hồ Chí Minh và 2 bến xe miền Tây, bến xe buýt Sài Gòn tiếp nhận gói nâng cao kiến thức, năng lực

-   Xây dựng nhóm giám sát mô hình không khói thuốc với tổng 35 thành viên

-   30.000 hành khách qua lại trong 2 bến xe miền Tây, bến xe buýt Sài Gòn nhận được thông điệp cảnh bảo sức khỏe và mức xử phạt nếu vi phạm hút thuốc tại nơi cấm hút thuốc

-   4 buổi truyền thông, 63 công nhân, nhân viên cán bộ gói thầu đường sắt trên cao số 03 Nhổn- Ga Hà Nội

-   5 banner truyền thông liên quan đến về phòng chống các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục

-   Cộng đồng xung quanh khu vực công trường tuyến đường sắt trên cao

-   Phát miễn phí 63 tờ rơi và 189 bao cao su

-   730 công nhân nhà máy giày Rieker và nhà máy điện tử Foster tham gia nghiên cứu và nhận thông tin từ mô hình chăm sóc mắt

-   Nhận được hỗ trợ từ 1-6/2019 từ chương trình Phòng chống và loại trừ sốt rét (HPA): Nam 8617 và Nữ 6349

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

-   Quỹ toàn cầu (UNOP) thông qua Trung tâm Sáng kiến và Phát triển cộng đồng

-   Quỹ toàn cầu thông qua tổ chức Health Poverty Action

-   Liên minh phòng chống Lao và bệnh phổi quốc tế (The Union)

-   Liên danh Hyundai E&C – Ghella S.p.A (HGU)

-   Quỹ Fred Hollows

CÁC BÊN LIÊN QUAN

-   Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng trung ương (NIMPE)

-   Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

-   Viện Y tế công cộng

-   Sở Y tế Hồ Chí Minh

-   Bến xe miền Tây

-   Bến xe buýt Sài Gòn

-   Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hồ Chí Minh

-   Phòng y tế quận 1 và quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

-   Công ann Phường An Lạc, quận Bình Tân

-   Hội Y tế công cộng Việt Nam

-   Trung tâm Pháp Bảo

-   Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai

-   Trung tâm Y tế của 8 huyện: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Tuy Đức, Cư Jút, Ia Grai, Đức Cơ, Buôn Đôn.

-   Trạm Y tế 16 xã: Bù Gia mập, Đắk Ơ, Đắk Nhau, Đường Mười, Tân Thành, Tân Tiến, Hưng Phước, Thanh Hòa, Thiện Hưng, Quảng Trực, Đắk Ngo, Đắk Wil, Ia O, Ia Dom, Ia Nan, Krong Na

-   Nhà máy điện tử Foster (Đà Nẵng), Nhà máy giày Rieker (Quảng Nam)

MỘT SỐ PHẢN HỒI TỪ CỘNG ĐỒNG HƯỞNG LỢI:

“Nhân viên y tế thôn bản đến tận nhà và tư vấn cho chúng tôi về nguyên nhân, triệu trứng, cách phòng bệnh số rét và yêu cầu chúng tôi đến. Trạm Y tế xã khám xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét khi đi rừng, ngủ rẫy, giao lưu qua biên giới. Tôi cảm thấy nhân viên y tế thôn bản nơi đây rất có trách nhiệm và chăm lo sức khỏe người khác”

“Nhờ có dự án mà chúng tôi có môi trường sống lành mạnh”

“Chúng tôi thường dùng bao cao su mà giờ mới biết là vẫn dùng sai, nhưng giờ thì chúng tôi đã biết thế nào là đúng cách rồi”

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes