Home » DỰ ÁN » Câu chuyện xử phạt vi phạm bắt đầu đi vào thực tế

Câu chuyện xử phạt vi phạm bắt đầu đi vào thực tế

Nhóm điều phối dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại địa điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng, phát và sự tham gia của cộng đồng” xác định việc xử phạt phải đi từng bước.

Sau hơn 3 tháng đẩy mạnh truyền thông tại các bến xe buýt Sài Gòn, bến xe Miền Tây, trên xe buýt và nhà chờ, cộng đồng đã được tiếp cận với thông tin về mức xử phạt và các quy định cấm hút thuốc được triển khai tại bến buýt Sài Gòn và bến xe miền  Tây. Dự án đã phát và dán tài liệu tại tất cả các khu vực bến xe và trên phương tiện giao thông công cộng, cụ thể 2.500 biển cảnh báo kèm mức phạt, 15.000 tờ rơi, 2 pano quy định xử phạt tại bến xe. Đây chính là bước quan trọng trong quá trình xử phạt khi người dân được cung cấp thông tin một cách cụ thể và rộng rãi.

IMG_20190913_095313 IMG_20190913_094301

IMG_20190711_135642 IMG_20190711_140022

Đồng thời, đội thực thi tại 2 bến xe đã được thành lập và đảm bảo được tập huấn đầy đủ sau gần 10 buổi truyền thông. Nội dung được trao đổi tập trung vào các quy định vi phạm, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt tại bến xe và các phương tiện công cộng, kiến thức về tác hại thuốc lá, kĩ năng truyền thông trong quá trình thực thi xử phạt, đặc biệt là trách nhiệm của đội thực thi và các bên liên quan trong dự án.

Ở bước tiếp theo này, đội thực thi tại 2 bến xe sẽ được tập huấn lần 2 để phổ biến và thống nhất hoạt động xử phạt thực tế tại cơ sở. Các mẫu văn bản: lập biên bản tại chỗ, biên bản xử phạt,…. sẽ được thảo luận trước khi sử dụng trong thời gian tới. Các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt, báo cáo vi phạm từ đội thực thi sẽ là những kết quả kì vọng ở giai đoạn này. Chính vì vậy đây là đội ngũ có vai trò quan trọng trong giám sát và thực thi luật, quyết định đến sự thành công của dự án. Ngày 12/11, cuộc tập huấn đầu tiên được triển khai với đội thực thi bến xe buýt Sài Gòn, và tiếp tục sẽ được sắp xếp để triển khai với bến xe buýt miền Tây.

Tập huấn đội thực thi tiến tới giai đoạn xử phạt tại bến xe, trên phương tiện công cộng

Tập huấn đội thực thi tiến tới giai đoạn xử phạt tại bến xe, trên phương tiện công cộng

Đội thực thi cùng Cố vấn dự án thảo luận

Đội thực thi cùng Cố vấn dự án thảo luận

Dự án được phối hợp thực hiện giữa Trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng, Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh và Sở giao thông vận tải Hồ Chí Minh, dưới sự tài trợ của Liên minh quốc tế chống Lao và bệnh phổi (The Union) trong bối cảnh Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã được ban hành và đi vào thực hiện được hơn 6 năm.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes