Home » ẤN PHẨM » BÁO CÁO TÓM TẮT ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG BÍ MẬT

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG BÍ MẬT

Điều tra khách hàng bí mật là một công cụ hiệu quả nhằm đánh giá sự hài lòng của KH cũng như chất lượng dịch vụ của các công ty cũng như các cơ sở y tế. Từ năm 2009, Marie Stopes Việt Nam/Trung Tâm Sức Khỏe Sinh Sản Cộng Đồng (MSV/VNCRH) đã tiến hành điều tra khách hàng bí mật trên toàn hệ thống các phòng khám MSV/VNCRH và một số phòng khám nhượng quyền BlueStar.

Với tiêu chí ra quyết định dựa vào bằng chứng, Phòng Nghiên cứu thị trường của MSV đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) tiến hành nghiên cứu này một lần nữa cho toàn bộ các phòng khám MSV/VNCRH trên cả nước nhằm giúp MSV/VNCRH cũng như các giám đốc phòng khám có những thông tin cụ thể về chất lượng dịch vụ để có những chiến lược phù hợp.

Thời gian thu thập thông tin từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2017, trên 9 tỉnh/thành phố. Tổng số phòng khám được đánh giá là 11 phòng khám.

 

Xem báo cáo tóm tắt tại đây.

 

Để lấy báo cáo đầy đủ và thông tin về khảo sát vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng.

Văn phòng giao dịch: 84-24-3872.7450;

Văn phòng dự án: 84-28-3775.2220;

Email: chd@chd.vn

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes