Home » DỰ ÁN » Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn Đồng bằng sông Hồng

Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn Đồng bằng sông Hồng

Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý dự án tỉnh Ninh Bình ở tất cả các tiểu dự án nhằm thay đổi thói quen vệ sinh và cải thiện sức khoẻ cộng đồng.

Thời gian         : Từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2013

Địa điểm          : 32 xã thuộc 6 huyện: Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình

Đối tác             Ban quản lý dự án cấp tỉnh và ban quản lý cấp xã

Cơ quan tài trợ: Ngân hàng Thế giới

Đơn vị thực hiện: Công ty Tư vấn ADCOM;

Nhóm tư vấn kỹ thuật Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng – CHD

Mô tả :

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng tạo ra một mô hình quản lý mới trong quản lý hệ thống cấp nước nông thôn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực cấp nước nông thôn. Ngoài ra, dự án còn khuyến khích nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh của khách hàng và tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương; cung cấp những hệ thống cấp nước ổn định và bền vững với hiệu quả cao về kinh tế, qua đó tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Nhóm chuyên gia của Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) (4 chuyên gia) được tuyển chọn để hỗ trợ kỹ thuật - hợp phần truyền thông thay đổi hành vi cho Ban quản lý dự án tỉnh Ninh Bình ở tất cả các tiểu dự án nhằm thay đổi thói quen vệ sinh và cải thiện sức khoẻ cộng đồng. Hợp phần II của dự án thực hiện tại tỉnh Ninh Bình tập trung 4 vấn đề:

- Sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh;

- Rửa tay bằng xà phòng đúng lúc và đúng cách;

- Bảo quản và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh;

- Sử dụng phân an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Các tài liệu truyền thông của dự án có thể được tải theo đường dẫn dưới đây:

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes