Home » Dự án đang thực hiện » SÁCH: Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét

SÁCH: Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét

Cuốn sách “Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét” dưới đây được thiết kế trong khuôn khổ của dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020nhằm hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm sốt rét tăng cường kĩ năng tư vấn cá nhân/nhóm nhỏ để học có thể tự triển khai được hoạt động tư vấn tại cấp độ hộ gia đình nhằm trang bị cho người dân những kiến thức đúng trong phòng /chống sốt rét giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét trong cộng đồng nói chung và nhóm dân di biến động nói riêng.

Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống rốt rét

Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống rốt rét

Tài liệu tham khảo tại đây

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes