Home » TUYỂN DỤNG » Tuyển dụng chuyên gia tư vấn thực hiện Đánh giá ban đầu

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn thực hiện Đánh giá ban đầu

Năm 2023-2025, Trung tâm CHD phối hợp với Hội đồng Nhân dân TPHCM, Sở Y tế TPHCM và Sở Giao thông Vận tải TPHCM triển khai dự án “Tăng cường tuân thủ chính sách không khói thuốc tại các địa điểm công cộng thông qua tăng cường cơ chế thưởng phạt và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng” – gọi tắt là Dự án “Môi trường không khói thuốc”, do Liên minh phòng chống Lao và bệnh Phổi quốc tế (The Union) tài trợ.
Hiện dự án có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia tư vấn để thực hiện Đánh giá ban đầu tại các địa bàn triển khai dự án.
Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes