Home » Dự án đang thực hiện » BỘ CÂU HỎI trong truyền thông phòng chống sốt rét

BỘ CÂU HỎI trong truyền thông phòng chống sốt rét

Trong quá trình truyền thông cá nhân dưới cộng đồng, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng hỗ trợ xây dựng bộ câu hỏi về kiến thức và thực hành nhằm giúp nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm đánh giá lại nội dung truyền thông và mức độ nắm bắt thông tin của đối tượng truyền thông.

Tài liệu được xây dựng nằm trong dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″.

Bộ câu hỏi:

Câu hỏi kiến thức về bệnh sốt rét

Câu hỏi kiến thức về bệnh sốt rét

Đáp án về Kiến thức bệnh sốt rét

Đáp án Kkến thức về bệnh sốt rét

Câu hỏi Thực hành phòng chống sốt rét

Câu hỏi Thực hành phòng chống sốt rét

Đáp án Thực hành phòng chống bệnh sốt rét

Đáp án Thực hành phòng chống bệnh sốt rét

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes