Home » ẤN PHẨM » Tài liệu dự án » Cùng nhìn lại những con số của nửa đầu năm 2020

Cùng nhìn lại những con số của nửa đầu năm 2020

Trung tâm tư vấn Sức khỏe và phát triển cộng đồng (Trung tâm CHD) hiểu rằng những nỗ lực của chúng tôi dành cho cộng đồng là bước đệm quan trọng, hỗ trợ cộng đồng trong việc tạo môi trường điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực nhằm tự cải thiện sức khỏe và duy trì thói quen cần thiết trong phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Mặc dù tại thời điểm từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động, đặc biệt là dưới địa phương, tuy nhiên chúng tôi vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cùng chúng tôi xem lại những con số ấn tượng dưới đây.

 

p3

p2

p4

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes