Home » ẤN PHẨM » Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về Phòng Chống HIV/AIDS cho cán bộ và công nhân tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về Phòng Chống HIV/AIDS cho cán bộ và công nhân tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Một số tài liệu, ấn phẩm của chương trình:

Mặt trước tờ rơi cho sự kiện truyền thông cho cán bộ và công nhân về HIV/AIDS ngày 27/12/2015

Mặt sau tờ rơi cho sự kiện truyền thông cho cán bộ và công nhân về HIV/AIDS ngày 27/12/2015

Vé mời công nhân tham dự sự kiện “Nhịp cầu ngày mới” của chương trình

Đĩa Video clip tuyên truyền về HIV/AIDS

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes