Home » ẤN PHẨM » Bến xe “Nói không với thuốc lá” | VTV24

Bến xe “Nói không với thuốc lá” | VTV24

Sau 1 năm triển khai thí điểm mô hình môi trường không khói thuốc tại 2 bến xe, một số kết quả bước đầu được ghi nhận, song vẫn tồn tại những khó khăn liên quan đến xử phạt, đặc biệt với hành khách. Điều này vừa đặt ra thách thức và cơ hội nếu như thành công mô hình sẽ dễ dàng nhân rộng ra 18 bến xe trực thuộc Trung tâm quản lý giao thông công cộng và Tổng công ty SAMCO tại Hồ Chí Minh.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes