Home » TƯ VẤN » Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định

Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định

Đánh giá nhanh nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe  tại Trạm Y tế xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định

Thời gian         : Từ tháng 04 – 05/2012

Địa điểm          : Xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định

Cơ quan tài trợQuỹ Y tế giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP)

Mô tả:

CHD được tuyển dụng đánh giá những thách thức trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe/dịch vụ y tế nói chung và đề xuất giải pháp cho VNHELP hỗ trợ tiếp theo nâng cao chất lượng dịch vụ và nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Trạm Y tế xã Liên Minh.


Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes