Home » ẤN PHẨM » Giáo dục chăm sóc mắt cho người dân

Giáo dục chăm sóc mắt cho người dân

Hoạt động xây dựng tài liệu truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt do Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) thực hiện trong khuôn khổ dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt” của quỹ Fred Hollows (FHF).

Truyền thông chăm sóc sức khỏe mắt đã được các đối tác dự án của FHF, học sinh, cha mẹ học sinh và những người cao tuổi sử dụng tại 15 tỉnh thành trên cả nước bao gồm đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình và Hà Giang.

Sau đây là một số ấn phẩm:

Quạt – Hướng dẫn cách chăm sóc mắt dành cho người già

Áp phích chăm sóc mắt bệnh đục thủy tinh thể cho người già.

Áp phích chăm sóc mắt bệnh đục thủy tinh thể cho người già tại miền núi.

 

Quạt – Hướng dẫn chăm sóc mắt cho học sinh

Áp phích hướng dẫn chăm sóc mắt cho học sinh

 

Lịch treo tường hướng dẫn chăm sóc mắt cho gia đình.

Áp phích hướng dẫn cách chăm sóc mắt dành cho miền núi.

Áp phích hướng dẫn chăm sóc mắt dành cho miền xuôi.

 

Nguồn: Quỹ Fred Hollows.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes