Home » GIỚI THIỆU CHD » Sứ mệnh và Lĩnh vực hoạt động chính

Sứ mệnh và Lĩnh vực hoạt động chính

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của CHD là nhằm nâng cao sức khỏe,cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương ở những vùng khó khăn và nghèo tại Việt Nam thông qua những can thiệp mang tính sáng tạo và dựa vào cộng đồng với những phương pháp tiếp cận hướng tới tác động bền vững.

Lĩnh vực hoạt động chính:

Các chương trình của CHD tập trung vào chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng và phát triển cộng đồng, cụ thể ở những lĩnh vực chính sau:

  1. Sức khỏe, dân số và dinh dưỡng
  2. Các bệnh truyền nhiễm bao gồm HIV và sốt rét, cúm gia cầm
  3. Nước sạch, vệ sinh và môi trường
  4. Tai nạn thương tích
  5. Bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em
  6. Bình đẳng giới và quyền con người bao gồm phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, di cư an toàn và phòng chống buôn bán/mua bán người
  7. Xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng
  8. Quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
  9. Truyền thông thay đổi hành vi và xã hội, tuyên truyền vận động.
  10. Vận động chính sách

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes