Home » Tag Archives: #Sốtrét #Truyềnthông #Tàiliệu #HPA #CHD

Tag Archives: #Sốtrét #Truyềnthông #Tàiliệu #HPA #CHD

TỔNG KẾT : Dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động dọc biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020”

ANH

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) phối hợp Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (SRKST&CTTW) triển khai dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động dọc biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020” do Quỹ Toàn cầu (GF) thông qua tổ chức Health ... Read More »

SÁCH: Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét

Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống rốt rét

Cuốn sách “Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét” dưới đây được thiết kế trong khuôn khổ của dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020” nhằm hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm sốt rét ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes