Home » DỰ ÁN » Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án ADB về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án ADB về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Thời gian         : Từ tháng 07/2012 – 10/2013

Địa điểm          : HuyệnTháp Mười và Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Cơ quan thực hiện: Tổ chức di cư quốc tế (IOM)

Mô tả:

Mục tiêu của dự án nhằm: Tăng cường năng lực cho phụ nữ trong khu vực dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn II (An Mỹ đến Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); tăng các cơ hội tạo thu nhập; nâng cao hiểu biết của cộng đồng về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống mua bán người và giảm các nguy cơ về lây nhiễm HIV và nguy cơ bị mua bán người.

Chuyên gia của Trung tâm CHD tham gia với vai trò là: Chuyên gia truyền thông thay đổi hành vi. Nhiệm vụ chính: hỗ trợ sự phát triển của chiến lược truyền thông thay đổi hành vi nhạy cảm giới, nâng cao năng lực và xây dựng các tài liệu liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người. Hỗ trợ kỹ thuật cho HPN tỉnh và 02 huyện thực hiện các hoạt động truyền thông tại huyện Cao Lãnh và Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes