Home » Dự án đã hoàn thành » Chương trình nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng

Chương trình nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng

Thời gian       : Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 05 năm 2015.

Địa điểm        : 8 xã của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Nguyên Bình, Hải Yến, Mai Lâm, Hải Thượng, Hải Bình, Nghi Sơn, Hải Hà và Tĩnh Hải.

Đối tác           :  Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm y tế huyện và bệnh viện huyện Tĩnh Gia.

Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn.

Mô tả:

Tổ chức Kenan Châu Á (Kenan) phối hợp với Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) đề xuất xây dựng và thực hiện Dự án Nâng cao Nhận thức về Sức khỏe Cộng Đồng thuộc khuôn khổ Dự án Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Dự án này tập trung vào các vấn đề sức khỏe liên quan đến chất lượng nguồn nước, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.

Mục tiêu:

Dự án nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, bao gồm những thay đổi tích cực về kiến thức, thái độ và thực hành của các đối tượng hưởng lợi của chương trình:

  • Giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm;
  • Giảm tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh;
  • Giảm tối đa các trường hợp mới mắc lao/HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
  • Tăng cường khả năng tự chủ và đối phó của cộng đồng với các bệnh có thể phòng ngừa tại địa bàn.

Chương trình sẽ bao gồm 3 hợp phần:

  • Hợp phần 1: Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về dự phòng, phát hiện và điều trị bệnh sớm
  • Hợp phần 2: Xây dựng năng lực cho mạng lưới y tế địa phương trong việc dự phòng, phát hiện và điều trị bệnh sớm
  • Hợp phần 3: Đẩy mạnh công tác báo cáo và phối hợp giữa các bên tham gia

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes