Home » Tag Archives: #CHD #BI #TPHCM #Tập_huấn_Giảng_viên_nòng_cốt #Giai_đoạn_mở_rộng_2021_2022 #Trung_tâm_Kiểm_soát_bệnh_tật_TPHCM #Sở_Tư_pháp_TPHCM #Sở_giao_thông_vận_tải #Trung_tâm_Quản_lý_giao_thông_công_cộng

Tag Archives: #CHD #BI #TPHCM #Tập_huấn_Giảng_viên_nòng_cốt #Giai_đoạn_mở_rộng_2021_2022 #Trung_tâm_Kiểm_soát_bệnh_tật_TPHCM #Sở_Tư_pháp_TPHCM #Sở_giao_thông_vận_tải #Trung_tâm_Quản_lý_giao_thông_công_cộng

Đào tạo giảng viên nguồn để nâng cao năng lực thực hiện môi trường không khói thuốc tại các bến bãi trong thành phố Hồ Chí Minh

BI27_Hocviengiangtailop

Lớp tập huấn Giảng viên nòng cốt cho dự án được tổ chức vào tháng 4/2021 với sự tham gia của các đơn vị y tế có các bến xe trên địa bàn và các đơn vị chức năng của Sở giao thông vận tải. Học viên tham dự buổi tập huấn bao gồm các chuyên viên của Phòng y tế, Phòng truyền ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes