Home » DỰ ÁN » Dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc trong cơ quan công sở và địa điểm công cộng thông qua thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng – giai đoạn 3”.

Dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc trong cơ quan công sở và địa điểm công cộng thông qua thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng – giai đoạn 3”.

 

Tên dự án: Dự án “Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc trong cơ quan công sở và địa điểm công cộng thông qua thưởng, phạt và sự tham gia của cộng đồng – giai đoạn 3”.

Gọi tắt là dự án “Môi trường không khói thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tài trợ: Vital Strategies Hoa Kỳ (Doanh nghiệp phi lợi nhuận )

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: tháng 3/2024 – tháng 5/2025.

Địa điểm thực hiện dự án: Tại trụ sở 5 cơ quan gồm: Uỷ ban nhân dân (UBND) TP.HCM, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, và UBND quận Bình Thạnh, UBND huyện Nhà Bè và một số đơn vị trực thuộc.

Tổng vốn của dự án: 100.000 USD tương đương 2.400.200.000 VNĐ.

Mục đích: Góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc lá và tiêu thụ thuốc lá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu cụ thể

  1. Nâng cao nhận thức về về tác hại thuốc lá, phơi nhiễm với thuốc lá để thay đổi hành vi.
  2. Tăng cường năng lực tổ chức và hỗ trợ để thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan.
  3. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá việc tuân thủ môi trường làm việc không khói thuốc tại nơi làm việc.

Kết quả mong đợi:

Giai đoạn 3 (2024- 2025) dự án tập trung thực hiện môi trường không khói thuốc lá ở trụ sở 5 cơ quan gồm: Uỷ ban nhân dân TP.HCM, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, và UBND quận Bình Thạnh, UBND huyện Nhà Bè và một số đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là “5 cơ quan thực hiện dự án”).

Mục tiêu 1:

- 100% lãnh đạo và nhân viên 5 cơ quan thực hiện dự án nâng cao nhận thức và hiểu biết về rủi ro sức khỏe, tác hại thuốc lá và phơi nhiễm thuốc lá và lợi ích của việc triển khai môi trường làm việc không khói thuốc, có thái độ ủng hộ về lợi ích của môi trường làm việc không khói thuốc.

- Các bài học kinh nghiệm và trường hợp thành công và khuyến nghị của 5 cơ quan thực hiện dự án được chia sẻ với các cơ quan, ban ngành và báo chí để nhân rộng.

Mục tiêu 2:

- 5 cơ quan thực hiện dự án hoàn thiện Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá và phân công vai trò nhiệm vụ cho các thành viên tham gia.

- Các phòng làm việc trong khuôn viên trụ sở 5 cơ quan thực hiện dự án cam kết tuân thủ môi trường không khói thuốc.

- Văn bản chỉ đạo của 5 cơ quan thực hiện dự án đối với đơn vị cấp dưới về thực hiện giám sát thực thi môi trường không khói thuốc trong cơ quan

- Tài liệu, văn bản về môi trường làm việc không khói thuốc của các cơ quan và văn phòng Ủy ban nhân dân được chia sẻ với lãnh đạo các bộ, ngành.

Mục tiêu 3:

- Các biểu mẫu và hướng dẫn được 5 cơ quan thực hiện dự án sử dụng. Năm cơ quan thực hiện dự án có kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, hàng quý, hàng tháng để giám sát việc thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là việc tuân thủ môi trường làm việc không khói thuốc.

- 100% học viên sau khi tập huấn thực hiện giám sát, đánh giá và báo cáo việc tuân thủ của môi trường làm việc không khói thuốc.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes