Home » DỰ ÁN » Khảo sát ban đầu chương trình chấm dứt mua bán người – ETIP Việt Nam

Khảo sát ban đầu chương trình chấm dứt mua bán người – ETIP Việt Nam

Thời gian         : Từ tháng 04 – 11/2013

Địa điểm          : Yên Bái, Quảng Trị và Quảng Nam

Cơ quan tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới quốc tế Việt Nam (WVV)

Mô tả:

Chương trình nhằm góp phần vào việc giảm thiểu các vấn đề buôn bán người trong Tiểu vùng sông Mê Kông (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung quốc và Myanmar) và đưa ra các chính sách phù hợp để bảo vệ và hội nhập cho nạn nhân bị buôn bán trở về.

Nhóm chuyên gia Trung tâm CHD tham gia với vai trò là trưởng nhóm khảo sát. Đào tạo nâng cao năng lực cho nhóm điều tra viên địa phương thực hiện khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát nhóm điều tra viên địa phương. Chịu trách nhiệm phân tích kết quả và viết báo cáo khảo sát ban đầu.

Kết quả của khảo sát sử dụng để xây dựng chiến lược và hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nhằm thúc đẩy di cư an toàn và phòng chống mua bán người cho chương trình ETIP Việt Nam.

Báo cáo tóm tắt có thể được tải theo đường dẫn dưới đây:

BAO CAO TOM TAT ETIP_ 06Dec13

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes