Home » Dự án đã hoàn thành » HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN: “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm”

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN: “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm”

Dự án “Khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của Lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình An sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm” cũng được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – VUSTA chính thức phê duyệt ngày 19/07/2021

z2769486142243_522bbc5a7eec8910aa8d934ab263b07dNguồn ảnh: CHD

Sau đó, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ban quan hệ lao động) và Công ty Grab đã tiến hành chuỗi các hoạt động đầu tiên: 1) Khảo sát thực trạng các Lái xe công nghệ Grab về Điều kiện lao động việc làm về Mức độ hiểu biết, khả năng tiếp cận và tham gia các chương trình dịch vụ An sinh xã hội; Nhu cầu/mong muốn được cải thiện điều kiện lao động việc làm; 2) Tiến hành phỏng vấn sâu đại diện một số các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế, mạng lưới Mnet, cùng một số chuyên gia Lao động, Luật sư – nhận định về Mối quan hệ Lao động việc làm; Những hạn chế, rào cản và “khoảng trống” chính sách giữa những Lái xe công nghệ Grab với các chính sách, chương trình An sinh xã hội.

z2769485877302_de257d83222985f3e59a14a232b94d96Nguồn ảnh: CHD

Mặc dù đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, song trong 03 tuần từ ngày 12 – 31/08/2021, các điều tra viên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm CHD đã tích cực phỏng vấn thành công Bảng hỏi 100 Lái xe công nghệ Grab hiện đang làm việc tại Hà Nội cũng như có những trao đổi với đại diện lãnh đạo của Ban Chính sách và Pháp luật của Tổng Liên Đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn, Vụ pháp chế của Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT, Tổ chức ILO, tổ chức Oxfam…

z2769485883848_df15c11805071232f6b732a103ca8533Nguồn ảnh: CHD

Kết quả Khảo sát này, CHD và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trình bày trong buổi Tọa đàm dư kiến vào cuối tháng 09/2021.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes