Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Tham gia Hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật

Tham gia Hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật

Việt Nam ký tham gia Công ước liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật (UN CRPD) từ ngày 22/10/2007, chính thức được quốc hội phê duyệt ngày 28/12/2014 và được Ủy ban CRPD của Liên Hiệp Quốc chấp thuận vào ngày 5/2015. Sau khi ký kết, việc thực thi tại Việt Nam đã được đẩy mạnh bằng một số văn bản pháp luật ra đời. Ví dụ: Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 thay thế cho pháp lệnh người tàn tật năm 1998,… Tại hội thảo quốc gia ”Hoàn thiện báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật” được tổ chức ngày 13/11 tại Hà Nội, nhiều tổ chức xã hội dân sự, nhóm, mạng lưới dưới điều phối của hội người khuyết tật Việt Nam sẽ cùng nhau thảo luận và đánh giá quá trình thực thi công ước trong thời gian vừa qua, cụ thể:
1) Các chính sách chung và chính sách độc lập
2) Tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người khuyết tật
3) Truyền thông và nhận thức liên quan đến vấn đề người khuyết tật
4) Tiếp cận giao thông, công trình xây dựng, tư pháp và thông tin truyền thông đối với người khuyết tật
5) Chăm sóc y tế đối với người khuyết tật
6) Đào tạo nghề và việc làm đối với người khuyết tật
7) Giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với người khuyết tật
8) Phụ nữ khuyết tật
9) Vai trò của những tổ chức người khuyết tật trong việc giám sát và thực thi chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật
Hội thảo cũng là cơ hội cho người khuyết tật và các tổ chức xã hội trao đổi, đưa ra tiếng nói và kết nối trong các hoạt động cũng như tiếp tục hoàn thiện, xây dựng chính sách tại Việt Nam.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
1573618082238 1573618086679 1573618115386 1573618119932

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes