Home » TUYỂN DỤNG » Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn An toàn giao thông

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn An toàn giao thông

Năm 2023-2024, Trung tâm CHD phối hợp với Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia triển khai dự án “Tăng cường truyền thông sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em và thắt dây an toàn trên xe ô tô” do Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ.

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên gia tư vấn An toàn giao thông để triển khai hợp phần của dự án, cụ thể tại đây

Vui lòng xem thông tin chi tiết về dự án tại:

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes