Home » ẤN PHẨM » Báo cáo tóm tắt khảo sát đầu kỳ Dự án “Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy”

Báo cáo tóm tắt khảo sát đầu kỳ Dự án “Chăm sóc mắt cho công nhân nhà máy”

Báo cáo này chia sẻ kết quả khảo sát đầu kỳ về kiến thức, thái độ và hành vi của công nhân về chăm sóc sức khỏe mắt và điều kiện làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe mắt là một trong những hoạt động của dự án “Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy” được tài trợ bởi Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam (FHFVN).

Mặc dù có những quy định và chính sách liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn lao động cho công nhân nhưng hiện tại vẫn chưa có chính sách hoặc hướng dẫn cụ thể liên quan đến chăm sóc mắt. Chính vì vậy việc khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của công nhân nhà máy về chăm sóc mắt cũng như ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khỏe mắt là rất cần thiết. Các mục tiêu khảo sát bao gồm: đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc mắt của công nhân làm việc ở 2 nhà máy, hành vi tìm kiếm chăm sóc sức khỏe mắt, nhu cầu và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt tại nhà máy và mô tả các mối tương quan giữa kiến thức, thái độ và thực hành và điều kiện làm việc với nguy cơ mắc các bệnh về mắt của công nhân ở 2 nhà máy. Dựa trên kết quả khảo sát này sẽ đề xuất các hoạt động can thiệp nhằm xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân hoàn thiện nhất để có thể nhân rộng đến các công ty tương tự. Từ đó, góp phần giảm thiểu suy giảm thị lực và mù lòa có thể phòng tránh được cho công nhân tại hai nhà máy nói riêng và công nhân nói chung.

Công tác thu thập số liệu được thực hiện tại 2 nhà máy của công ty Rieker và công ty Foster ở Việt Nam, từ ngày 1-12 tháng 8 năm 2017. Tổng số 849 cán bộ và công nhân của 02 công ty được phỏng vấn trong khảo sát.

Xem báo cáo tóm tắt : tại đây

Để lấy báo cáo đầy đủ và thông tin về khảo sát vui lòng liên hệ
Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng
Văn phòng giao dịch: 84-24-3872 7450;
Văn phòng dự án: 84-28-3775.2220;
Email: chd@chd.vn

 

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes